Veelgestelde vragen over onze oppasapp, au pairs, en gastouders Gastouder aan huis

Categorie Gastouder aan huis

We hebben 121 faqs gevonden .

De bureaukosten van Nanny Nina bij een gastouder aanvraag bestaan uit het zoeken naar een gastouder, regelen van kennismaking en regelen van inval oppas tijdens ziekte. 

Bureaukosten gastouder aanvraag

Wij zoeken een fijne en ervaren gastouder, regelen een kennismaking, zorgen dat de betaling makkelijk via onze app plaatsvindt en regelen bij ziekte een inval oppas.

Als gastouder aan huis moet je je ziektedagen aangeven.

Ziekte bij gastouder aan huis

Als je werkt volgens de regeling dienstverlening aan huis, registreer je de uren die je normaal zou werken in portabase. Vervolgens ga je naar ‘mijn gegevens’, daar zie je een knop ‘ziektedagen beheren’. Je registreert hier de dagen die je ziek bent geweest. Het systeem berekent dan automatisch de wachtdagen en daarna de 70% doorbetaling over de uren die voor de ziektedagen staan geregistreerd.

De uren van een gastouder aan huis worden na 3 dagen automatisch goedgekeurd.

Uren gastouder aan huis 

De geregistreerde dagen worden na drie dagen automatisch goedgekeurd, zodat de gastouder op tijd betaald kan krijgen.
 

Er is voor vraagouders een jaaroverzicht beschikbaar. 

Jaaroverzicht voor vraagouders

Zeker! Alle vraagouders ontvangen elk jaar een jaaroverzicht van de gastouderopvang. Zij kunnen dit tussendoor ook zelf inzien in het Portabase account.

Er zijn voor een gastouders aan huis jaaropgaves beschikbaar. 

Jaaropgaves gastouders

Zeker! Alle gastouders ontvangen elk jaar een jaaroverzicht van de gastouderopvang. Zij kunnen dit tussendoor ook zelf inzien in het Portabase account.

Je kunt als gastouder of vraagouder met de volgende link inloggen in portabase: https://oppasmadelief.opvanguren.nl/login

Een gastouder aan huis moet Nederlands kunnen spreken.

Taal en gastouders 

Ja, de gastouder moet Nederlands kunnen spreken. De voertaal van de opvang moet Nederlands zijn, hier checkt de GGD ook op. Er is wel een uitzondering voor opvang die wordt geboden aan expat gezinnen die één jaar in Nederland zijn, voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Een gastouder mag de kinderen vervoeren met de auto. 

Toestemmingsformulier

Ja, dat mag. Het is wel belangrijk dat het toestemmingsformulier ‘Vervoer’ hiervoor is ingevuld door de gastouder en vraagouder.

Een combinatie van een gastouder en kinderdagverblijf is mogelijk

Combinatie 

Zeker! Kinderen kunnen een aantal dagen in de week naar een kinderdagverblijf gaan en daarnaast nog worden opgevangen door een gastouder. Door het maken van een proefbreking op mijntoeslagen.nl, kun je een berekening maken van de hoeveelheid kinderopvangtoeslag waar je in deze situatie recht op zou hebben. 

Je mag de bureaukosten meenemen in het uurtarief bij een gastouderaanvraag

Bureaukosten gastouderaanvraag

Ja, je mag de bureaukosten meenemen in het uurtarief dat je opgeeft bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

De betaling van een gastouder aan huis loopt altijd via een gastouderbureau

Betaling gastouder

Nee, dat mag niet. Het is wettelijk vastgelegd dat de betaling van een gastouder via een gastouderbureau moet lopen.

Als gastouder aan huis mag je meerdere kinderen tegelijk opvangen

Hoeveel kinderen per gastouderaanvraag

Dit hangt af van de leeftijd van de kinderen:

  • Je mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar tegelijk opvangen
  • Je mag maximaal 5 kinderen tot 4 jaar tegelijk opvangen
  • Je mag maximaal 4 kinderen tot 2 jaar tegelijk opvangen
  • Je mag maximaal 2 baby’s (tot 1 jaar) tegelijk opvangen

Leges zijn kosten die de gemeente in rekening kan brengen om een gastouderaanvraag te behandelen.

Leges bij gastouderaanvragen

Het verschilt erg per gemeente of hier kosten voor in rekening worden gebracht en hoe hoog de kosten zijn. Deze kosten worden door het vraaggezin betaalt. Wil je weten of dit voor jou van toepassing is? Dan kun je het beste even contact opnemen met de gemeente voor de meest actuele informatie.  

Als opa of oma een juiste diploma heeft, kunnen zij gastouder aan huis worden!

Professionele gastouders aan huis

Wel zal opa of oma dan als professional worden gezien en moeten zij ook voldoen aan alle eisen die de overheid hiervoor stelt. Wij helpen jullie graag verder!

 

Het huis waar de gastouderopvang gaat plaatsvinden, moet geregistreerd worden als opvanglocatie.

Opvanglocatie en huizencheck gastouder

Wij zullen daar langskomen voor een huischeck en nemen dan de risico’s met elkaar door. Soms kunnen risico’s worden afgewend door afspraken met elkaar te maken, soms moeten er wat (kleine) aanpassingen gedaan worden. Dit kan bijvoorbeeld het ophangen van rookmelders, plaatsen van traphekjes of de besteklade voorzien van kinderbeveiliging zijn.

Aan de slag als gastouder aan huis.

Proces gastouder aan huis

Wat super leuk! Je kunt op www.nannynina.nl een profiel aanmaken. Via de vacature pagina kun je zien welke vacatures er op dit moment open staan in jouw regio.

City Captain

Neem gerust ook even contact op met de City Captain, zij heeft goed zicht op het actuele vraag- en aanbod en helpt je graag bij het vinden van de perfecte match!

Een gastouder aan huis kan gaan werken als zzp'er en hoeft hierbij zelf geen facturen op te stellen. 

Maandelijkse facturen voor zzp'ers 

Nee, dat doen wij voor je! Zowel de gastouder als vraagouder ontvangt maandelijks een factuur dat gebruikt kan worden voor administratie.

Een gastouder aan huis heeft wettelijk vakantiedagen die mogen worden meegenomen.

Verloop vakantiedagen gastouder aan huis

Wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Gastouder aan huis en kinderopvangtoeslag. 

Leeftijd kinderen voor kinderopvangtoeslag 

Toeslag voor buitenschoolse opvang kan worden aangevraagd tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Hierna is er geen recht meer op kinderopvangtoeslag.

Tijdens de opvang van een gastouder aan huis betaal je de gastouder maandelijks.

Uitbetaling gastouder aan huis

Gastouders worden maandelijks uitbetaald.

Maandelijkse uitbetaling gastouder aan huis

De opdracht voor de betaling wordt altijd tussen de 4e en 6e van de maand door ons gegeven. Het betalingssysteem heeft dan maximaal 5 werkdagen verwerkingstijd. 

 

Tijdens de opvang van een gastouder aan huis hangt het af van het aantal kindplaatsen waarmee de opvanglocatie staat geregistreerd of er een vriendje/vriendinnetje mag komen spelen.

Aantal kindplaatsen tijdens opvang van een gastouder aan huis

Eventuele vriendjes/vriendinnetjes die tijdens de opvang aanwezig zijn tellen mee in kindplaatsen. Er kunnen maximaal 6 kindplaatsen worden aangevraagd. Afhankelijk van de leeftijd mogen er maximaal 6 kinderen worden opgevangen. 

Als gastouder aan huis verdien je een stuk meer dan als "gewone" oppas.

Kinderopvangtoeslag bij gastouderaanvraag

Bij een gastouderaanvraag kunnen ouders kinderopvangtoeslag terug krijgen (verdien tussen de € 13 en € 18 per uur).  We leiden mensen op tot professionele gastouder via de Nanny Nina Diploma Route

Vervoer van de oppaskinderen, mag ik de kinderen meenemen in de auto of op de fiets?

Je mag de oppaskinderen vervoeren, maar hebt daar wel toestemming voor nodig van de ouders. Hiervoor hebben we het " vervoers toestemmingformulier" van Nanny Nina.

Als je dit vervoers formulier invult en tekent is duidelijk onder welke voorwaarden je de oppaskinderen mag vervoeren.

 

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Nanny Nina is een stappenplan waarin staat hoe een gastouder of oppas moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Elk gastouderbureau en elke opvangorganisatie heeft een dergelijk protocol waarbij wordt uitgelegd hoe je moet handelen als je vermoed dat er sprake is van kindermishandeling.

Lees de meldcode kindermishandeling van gastouderbureau Nanny Nina hier

 

 

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de visie op de omgang met kinderen en geeft inzicht in de pedagogische uitgangspunten die het gastouderbureau waar je werkt belangrijk vindt. Nanny Nina bijvoorbeeld vindt het ondersteunen van de ontwikkeling van ondernemerschap en nieuwsgierigheid bij kinderen belangrijk en zo heeft elk gastouderbureau haar eigen uitgangspunten.

Moet je 3 opdrachtgevers hebben als ZZP gastouder of oppas?

Nee, je hoeft niet meerdere opdrachtgevers te hebben om zzp te zijn voor de belasting.

Moet je 3 opdrachtgevers hebben als ZZP gastouder of oppas?

Nee, je hoeft niet meerdere opdrachtgevers te hebben om zzp te zijn voor de belasting.

Ben je gastouder en heb je een Hypotheek voor je huis nodig? Krijg je een werkgeversverklaring van Nanny Nina als je als gastouder of gastouder aan huis werkt?

We helpen je hier graag bij en je kan een werkgeversverklaring aanvragen bij Nanny Nina. Mail hiervoor naar [email protected]. Je moet dan wel via ons gastouderbureau of via onze app werken.  Vaak vraagt de bank ook naar je jaaropgaves als gastouder, daar helpen de dames van ons gastouderbureau je graag mee.

Dat kan zeker! En sterker nog een oppas aan huis van Nanny Nina is zelfs goedkoper dan de BSO, win win dus! ;)

Ja zeker! Onze nanny’s willen met alle liefde invallen als jij thuis aan het werk bent. Kan jij even rustig aan de slag. Samen komen we hier doorheen!

Ja! We werken met een no cure no pay systeem, dus als wij geen oppas voor je hebben kunnen vinden, krijg jij je geld gewoon weer terug!

Voor ons is het goed te doen is om een oppas te vinden die 1 dag per week wil oppassen. Maar om een oppas te vinden die zich minimaal 6 maanden meer dan 1 dag er week willen vastleggen heel moeilijk is, en hoe meer dagen hoe moeilijker het wordt.

Het is slim om elk jaar doelen te stellen. Wij doen dit bij Nanny Nina zelfs per kwartaal. Dan kan je ook bedenken of het goed gaat. 

Meer weten? Ga naar: https://nannynina.nl/nanny-nina-academy

Je strategie is hoe jij de markt gaat veroveren. Welke stappen ga je nemen aankomend jaar en de aankomende jaren?  Die stappen zijn jouw strategie.

Meer weten? Ga naar: https://nannynina.nl/nanny-nina-academy

Het verschil tussen de missie en visie is dat de missie zich richt op ‘vandaag. Wat doet het bedrijf nu? De visie daarentegen kan je zien als een ‘toekomstdroom’. Hij mag best extreem zijn! Wat moet uiteindelijk het resultaat zijn als de missie behaald is? Kortom, de missie is wat het bedrijf in de dagelijkse praktijk doet om uiteindelijk de visie te bereiken. Een visie gaat dan ook om een meerjarige droom. Het is niet vanzelfsprekend dat de visie binnen bijvoorbeeld een jaar behaald wordt.

Meer weten? Ga naar: https://nannynina.nl/nanny-nina-academy

Als je op vier of meer kinderen past, dan is het nodig om een achterwacht in te stellen. Een achterwacht heeft, vreemd genoeg, geen EHBO of VOG nodig, maar moet wel te allen tijden binnen tien minuten ter plaatse kunnen zijn. Een achterwacht is een persoon waarmee je contact op kunt nemen indien er een ongeluk of iets dergelijks gebeurt. Niet alleen ongelukken met de kinderen, maar ook als jij bijvoorbeeld onwel wordt. Je kunt dit regelen met het gastouderbureau waarmee jij verbonden bent, maar je kunt ook een oplettende ouder in de buurt aanwijzen.

Meer weten? Ga naar: https://nannynina.nl/nanny-nina-academy

Het spreekt voor zich, maar je kunt in je eentje niet op 30 kinderen tegelijk letten. Daarom is er een maximum aantal kinderen waarop jij volgens de wet mag passen.

0 tot 13 jaar: Je mag als gastouder maximaal zes kinderen opvangen. Maximaal vijf kinderen tot 4 jaar, maximaal vier kinderen tot 1 jaar, waarvan dat maximaal twee kinderen van 0 jaar mogen zijn.

Jouw eigen kinderen tot 10 jaar oud tellen ook mee in het totaal aantal kinderen waarop je mag passen. Je kunt als gastouder ook jouw kinderen bij een opvang achterlaten om ruimte te maken voor een extra opvangkind. Jij hebt ook recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst om je werk als gastouder uit te oefenen.

Meer weten? Ga naar: https://nannynina.nl/nanny-nina-academy

Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen om met kinderen te werken. Als je al gekoppeld bent in het personenregister dan hoeft dit niet nog een keer, maar koppelt het gastouderbureau je.  Sinds 1 juli 2014 is in de wet opgenomen dat niet alleen jij een VOG moet aanvragen, maar ook je huisgenoten. Zij kunnen immers ook in de buurt van de kinderen komen. Mail naar [email protected] en wij vragen deze voor je aan! Je betaalt de overheid hiervoor 33 euro.

Meer weten? Ga naar: https://nannynina.nl/nanny-nina-academy

Een gastouder moet beschikken over een EHBO-certificaat gericht op kinderen. Je kunt meerdere soorten Eerste Hulpcursussen volgen om een geschikt certificaat te behalen. Bekijk hier waar je dit diploma kan halen: https://nannynina.nl/page/nl/first-aid 

Meer weten? Ga naar: https://nannynina.nl/nanny-nina-academy

Ja, om te mogen werken als gastouder heb je een diploma nodig. Staat jouw diploma niet op de lijst van regeling WKO, dan kan je het diploma controleren bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Heb je het certificaat goed gastouderschap vóór 2011 óf een Ervaringscertificaat (EVC) voor 1 januari 2012 behaald? Dan volstaat dit ook, maar je hebt ook een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig Check je diploma via https://nannynina.nl/diplomacheck

Meer weten? Ga naar: https://nannynina.nl/nanny-nina-academy