× Close

Privacy Policy

veelgestelde vragen algemene voorwaarden privacy policy jasmijn en Lyla kok opricthers nanny nina kijken lachend in de camera tweeling.
Wij vinden privacy heel belangrijk, lees hieronder onze privacy policy en kom niet voor verrassingen te staan!
Vraag of opmerking? Wij staan altijd open voor feedback en beantwoorden eventuele vragen supergraag! En ja, hoewel klachten niet erg leuk zijn, willen we het toch graag horen als je ergens ontevreden over bent. Dan kunnen wij hopelijk samen toch tot een oplossing komen! Met vragen en feedback kunnen zowel oppassers en ouders ons telefonisch & via mail bereiken. Groet, Jasmijn en Lyla Kok
Neem contact met ons op!

Persoonsgegevens en hoe we hiermee omgaan

Nanny Nina, gevestigd aan Figeeweg 1-P te Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jasmijn Kok is de functionaris gegevensbescherming van Nanny Nina.

Contactgegevens: info@nannynina.nl | +316 30229413 | nannynina.nl | Figeeweg 1-P Haarlem

 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Nanny Nina verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 


Categorie/ Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Nanny Nina slaat informatie op van ouders die een oppas zoeken en van Oppassers. Nanny Nina verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nanny Nina verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 


Geautomatiseerde besluitvorming

Nanny Nina neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nanny Nina) tussen zit. Nanny Nina gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: website nannynina.nl met achterliggende database.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nanny Nina bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen :

 


Delen van persoonsgegevens met derden

Nanny Nina verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om een samenwerking aan te gaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nanny Nina gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Nanny Nina gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nanny Nina en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Nanny Nina wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: hier

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nanny Nina neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

De site is beveiligd met SSL en de toegang is alleen toegankelijk voor gebruikers met admin rechten.

Internationaal

Nanny Nina is een internationaal bedrijf. Voor internationale acties wisselen de verschillende vestigingen van Nanny Nina onderling en binnen de organisatie gegevens uit waarbij altijd de zoals in dit document beschreven privacyregels gelden.

 


Proces van toestemming

Klanten en oppassers geven bij inschrijving op ons platform toestemming door het aanvinken van de “akkoord met privacy statement en terms and conditions”. Dit document is in deze tekst gelinkt onder “privacy statement”. Inschrijven zonder toestemming te geven is niet mogelijk. In de database is de datum en tijd van het geven van de toestemming terug te vinden onder “column created_at for timestamp created account.”

logo van KLM
Rode kruis logo
npo 1 logo
Linda magazin logo
Volkskrant logo
pwc logo