Welke gedragscode moeten oppassen aanhouden?

Wat zijn de gedragscodes van Nanny Nina?

Hieronder vallen:

  • Geen vrienden of vriendinnen uitnodigen tijdens het oppassen

  • Op tijd komen

  • Afspraken nakomen

  • Wees voorzichtig met de spullen van het oppasgezin
  • Duidelijk en eerlijk communiceren

  • Tijdens het oppassen zit je niet de hele tijd achter je telefoon
  • Representatief overkomen tijdens het oppassen

  • Geen kauwgom in je mond als je aankomt bij je nieuwe oppasgezin