× Close

Veelgestelde vragen

Hier vind álle antwoorden op onze veelgestelde vragen over onze services of app!
Au pair

Wat is zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is geld wat je ontvangt van de overheid om de kosten van een basis zorgverzekering te verzachten voor mensen die wat minder verdienen.

 

Hoe hoog moet je inkomen zijn om recht te hebben op zorgtoeslag?

In 2021 mag je inkomen niet hoger zijn dan € 31.138 per jaar. Heb je een toeslagpartner? Het gezamenlijke inkomen mag dan niet hoger zijn dan €39.979 per jaar.

 

Waar moet een au pair of au pair gezin aan voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden die voor au pairs en gast gezinnen gelden. Een au pair moet voldoen aan de volgende voorwaarden

 • De au pair komt tijdelijk  ( maximaal 12 maanden) in Nederland wonen
 • De au pair volgt een uitwisselingsprogramma als au pair via een erkend au-pairbureau.
 • De au pair is 18 jaar of ouder maar jonger dan 31 jaar.
 • De au pair heeft geen contract met een gastgezin, (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau getekend waarmee u zich verplicht geld of een boete te betalen als u (onderdelen van) het contract niet nakomt.
 • De au pair heeft geen geldbedrag als borg betaald aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of au-pairbureau.
 • De au pair gaat geen taken doen voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben. Met meer bijzondere zorg wordt bedoeld zorgtaken die een specifieke vaardigheid vereisen.
 • De au pair is geen familie van het gastgezin. Dit betekent dat er geen familierechtelijke relatie tot en met de 3e graad bestaat tussen u en het gastgezin.
 • De au pair heeft niet eerder in Nederland een verblijfsvergunning voor uitwisseling gehad.
 • De au pair gaat wonen bij het gastgezin en schrijft zich in bij de gemeente op het adres van het gastgezin.
 • Het gastgezin staat ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar zij wonen.
 • Het gastgezin bestaat uit 2 of meer personen. Deze personen hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • De au pair heeft nog niet eerder (in het buitenland) voor het gastgezin gewerkt.
 • De au pair doet maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week werkzaamheden als au pair.
 • De au pair heeft minimaal 2 vrije dagen per week.
 • De au pair doet alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden voor het gastgezin.
 • De au pair en het gastgezin maken een dagindeling voor alle 7 dagen van de week. In de dagindeling moet minimaal staan:
  • hoeveel uur licht huishoudelijk werk de au pair gaat doen;
  • welke 2 dagen in de week de au pair vrij is;
  • wie naast de au pair licht huishoudelijke werk doet. Er moet een andere persoon benoemd worden.
 • Het gastgezin heeft een zelfstandig voldoende en duurzaam inkomen.

Krijg ik vakantiegeld als au pair?

Nee, het vakantiegeld zit al in je uurtarief.

 

Vakantiegeld

Wel heb je recht op een minimum aan vrije dagen, deze krijg je niet betaald. Je krijgt per uur dat je werkt per week elk jaar 4 uur doorbetaald verlof.

Heeft een au pair recht op vakantie?

Een au pair heeft recht op vakantie.

 

Vakantie au pair

Ja, als de au pair een jaar bij jullie blijft, heeft ze recht op 2 weken doorbetaalde vakantie. Plan samen met de au pair wanneer hij of zij deze kan opnemen en wat handig is voor beiden.

Wat kost een au pair?

Na de eenmalige betaling kost een au pair gedurende 12 maanden gemiddeld € 750,- per maand inclusief kost en inwoning.

 

Kosten au pair

De eenmalige betaling verschilt omdat er een vershil in tussen au pairs uit EU landen en au pairs uit NON EU landen.

 

1 2 4 5 6 8 9