Blog Wat kost een Au pair in Nederland? (Bij Nanny Nina)

Wat kost een Au pair in Nederland? (Bij Nanny Nina)

Kosten van een au pair

 

Kosten van een au pair

Wat kost een Au pair in Nederland?

Wat kost een au pair in Nederland? Niet alle au pair bureaus vragen het zelfde bedrag en waaruit is de prijs opgebouwd? Nanny Nina hanteert vier verschillende prijzen die afhankelijk zijn of u al een au pair heeft gevonden of nog niet en of de au pair uit de EU/EER komt of van buiten de EU/EER. De kosten starten bij €594,- per maand en heeft een maximum €718,- per maand. Indien de u de au pair van binnen de EU/EER komt zullen de kosten lager liggen dan wanneer de au pair van buiten de EU/EER komt. Zo liggen de kosten ook lager als u zelf al een au pair gevonden heeft.

 

Hoeveel kost een au pair in Nederland?

 

Binnen de EU/EER

Buiten de EU/EER

U zoekt zelf een au pair

€594 Totaal maandbedrag inclusief bureaukosten

€626 Totaal maandbedrag inclusief bureaukosten

Wij zoeken voor u een au pair

€687 Totaal maandbedrag inclusief bureaukosten

€718 Totaal maandbedrag inclusief bureaukosten

 

Kosten op een rijtje

De Bureaukosten betaal je eenmalig. Hiernaast zijn er ook nog andere kosten die erbij komen kijken zodra u voor een au pair kiest. Deze kosten bestaan uit:

  • Bureaukosten,
  • zakgeld,
  • telefoonkosten,
  • NS reiskaart,
  • au pair academie,
  • (extra) au pair verzekering,
  • Museumkaart
  • tuberculose test.

 

Bureaukosten

De bureaukosten is een eenmalige betaling die gedaan moet worden. Deze kosten dekken het proces van de IND. De IND is de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zij zijn verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid in Nederland en beoordelen alle verblijfsaanvragen van iedereen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden. In dit proces moeten er van het gastgezin en van de au pair documenten verzameld worden en checks uitgevoerd worden door het Nanny Nina au pair bureau. Indien alle documenten op orde zijn moet de officiële aanvraag bij de IND ingediend worden. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn onder andere door de bureaukosten gedekt.

 

Zakgeld

U bent verantwoordelijk voor het zakgeld dat een au pair per maandelijks krijgt. De au pair mag een maximumaantal van 30 uur en vijf dagen per week helpen met het verzorgen van de kinderen en het uitvoeren van lichte huishoudelijke taken. De andere dagen heeft de au pair vrij. In zijn/haar vrije tijd moet er de mogelijkheid zijn om leuke activiteiten te ondernemen. Hiervoor is het zakgeld bedoelt. Per maand bedraagt het zakgeld €340,00. Zo worden financiële zorgen bij de au pair weggenomen.

 

Telefoonkosten

De telefoonkosten komen voort uit het feit dat wij van mening zijn dat de au pair ten alle tijden in bezit moet zijn van een telefoon met belminuten en internet. U moet u er bewust van zijn dat een au pair in een vreemd land is en verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen. Door het hebben van een goed telefoonabonnement geeft u de au pair een stuk zekerheid. Dit is van voor de au pair zodat er altijd een mogelijk is om voor hulp te googlen of te bellen.

 

NS reiskaart

De au pair is in Nederland met als doel een cultuuruitwisseling. Binnen het gezin maakt de au pair als eerst kennis met de Nederlandse cultuur. Daarnaast zijn de vrije uren en dagen een goede kans voor de au pair om Nederland te verkennen. Denk bijvoorbeeld aan een uitstapje naar Amsterdam, een museum of een pretpark. Hiervoor moet de au pair kunnen reizen. Nu heeft de au pair €340 euro zakgeld maar het is niet de bedoeling dat dit op gaat aan het OV. Daarom is de NS kaart belangrijk. Wij raden het aan om het Weekend Vrij abonnement af te sluiten. Deze kost €31 euro per maand. Met dit abonnement kan de au pair in het weekend geheel gratis onbeperkt reizen. Voor €3 per maand extra kunt u de optie ‘40% korting buiten de spits’ toevoegen. Dit geld voor doordeweeks reizen.

 

Au pair academy

Nanny Nina staat voor meer dan alleen het mogelijk maken van de culturele uitwisseling. Wij staan ervoor dat de au pair zichzelf ook ontwikkeld. Met de au pair academie ondersteunen wij de ontwikkeling van de au pairs op meerdere gebieden. Zo is er een basis Nederlands cursus. Er zijn vele thema’s met betrekking op de ontwikkeling van kinderen maar ook een thema hoe ontwikkel je als persoon. Naast het informatieve gedeelte van de academy is er ook een community waar alle leden met elkaar contact kunnen zoeken. Nanny Nina geeft om alle au pairs in Nederland en dat is ook de motivatie om deze academy aan te bieden aan alle au pairs in Nederland.

 

Au pair verzekering

De kosten van de au pair verzekering zijn optioneel. Het is niet verplicht om een au pair verzekering af te sluiten. Desondanks raadt Nanny Nina het ten alle tijden alsnog sterk aan om deze wel af te sluiten. Waarom is deze verzekering zo belangrijk? Deze Verzekering dekt de kosten die een basiszorgverzekering niet dekt. Bijvoorbeeld; Tijdens de reis naar Nederland is er nog geen zorgverzekering afgesloten. Dat houdt in als er op dat moment de au pair iets overkomt is hij/zij niet verzekerd voor de kosten die gemaakt worden.

 

Museumkaart

De culturele uitwisseling staat centraal in het jaar dat de au pair in Nederland verblijft. Het is heel belangrijk dat jullie als gastgezin de culturele uitwisseling ondersteunen en hierbij de au pair een handje helpen. Dit is de reden waarom de au pair een museumkaart nodig heeft. Het mag niet een geldkwestie zijn of de au pair de Nederlandse cultuur ontdekt of niet. De kosten van een museumjaarkaart zijn €64,90 euro voor een jaar gebruik.

 

Tuberculose test

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, Mycobacterium. Een kwart van de wereldbevolking draagt deze bacterie bij zich, echter komt deze ziekte maar 5-10 procent tot uiting. De ziekte is door hoesten en niezen overdraagbaar. De bacterie kan zich in alle organen nestelen. Het is belangrijk dat de verspreiding voorkomen wordt. Dat is waarom de au pair de tuberculose test moet laten afnemen om zo de gezondheid van de au pair en uw gezin te waarborgen.

 

Opbouw van de maandelijkse bedragen

Er zijn dus verschillende bedragen voor au pairs van binnen en van buiten de EU/EER. De maandelijkse kosten zijn uit de 7 kopjes hierboven te vinden. Hier is een duidelijk schema van hoe de maandelijkse kosten zijn opgebouwd.

 

Kosten van een au pair van binnen de EU

 

Kosten van een au pair van buiten de EU

 

Kosten van au pairs van buiten de EU

Au pair video

Bent u geïnteresseerd in een au pair bekijk dan de au pair pagina of neem contact op met Nanny Nina. Wilt u liever eerst nog wat blogs lezen zie hieronder een paar blogs met meer informatie of neem een kijkje op ons YouTube kanaal waar veel fimpjes met informatie te vinden zijn. 

 

Heeft u meer vragen over de service die wij leveren bij Nanny Nina? Mail of bel ons. We helpen u heel graag!