× Close
Over ons

Hi! Aangenaam, wij zijn Lyla & Jasmijn Kok, oprichters van Nanny Nina. Ons doel is ouders te laten genieten, terwijl hun kinderen ook een toptijd hebben. Het vinden van de ideale oppas is een hele persoonlijke zoektocht, die wij graag een stuk gemakkelijker maken. Onze database zit vol betrouwbare, leuke natuurlijk lieve nanny’s met voor elk gezin de perfecte match. Last minute afspraak, oma die toch niet kan komen, onverwacht de kinderen een dag thuis? Wat de situatie ook is, met Nanny Nina is de oppas in no time geregeld.

Bij ons draait alles om vertrouwen en vrijheid. Wij zorgen voor een betrouwbare oppas – of gastouder of au pair – zodat ouders zich onbezorgd op hun werk kunnen focussen of lekker wat tijd voor zichzelf hebben. Tegelijkertijd helpen we onze nanny’s om een serieuze carrière te maken van hun oppaswerk. Op de Nanny Nina Academy leiden we geïnteresseerden in zes maanden op tot pedagogisch professional om aan de slag te gaan als gastouder. We helpen graag vrouwen in hun kracht, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen te halen.

Van een gespannen kind naar een ontspannen kind

Datum: 13/09/2021
Over de Auteur: Mijn naam is Maud Zeebregts (26), gek op de puurheid van kinderen en altijd nieuwsgierig wat er in de kinderkoppies omgaat. Met deze nieuwsgierigheid en mijn pedagogische achtergrond hoop ik jullie met mijn blogs te enthousiasmeren en te inspireren om op verschillende manieren naar kinderen en hun gedrag te kijken.

Er zijn zoveel momenten dat een situatie een kind overkomt en had er in het handelen voorafgaand aan het conflict niks veranderd kunnen worden. Het kind heeft dan tijdens het conflict een volwassene nodig om in spanning te kunnen zakken. In deze blog gaan we daar aandacht aan besteden. Wat kunnen wij als volwassenen doen om conflictsituaties voor kinderen dragelijk te maken? Hoe kunnen wij een gespannen kind herkennen? En vergeet niet, van elke conflictsituatie kan een kind leren! 

Ben je benieuwd of je in jouw handelen voorafgaand aan een conflictsituatie iets had kunnen veranderen? Tip! 💫 Lees dan ook de blog ‘’Waar komt het lastige gedrag vandaan?’’

Wat is gedrag eigenlijk?

Gedrag komt voor uit alles wat we denken, voelen, waarnemen, kunnen en vinden. Gedrag is alles wat mensen doen of juist niet doen. Dat laatste klinkt misschien vreemd, maar ook door iets niet te doen, druk je uit wat je denkt, vindt of voelt. Denk maar aan een kind dat stil in een hoekje gaat zitten omdat het boos is. Misschien zie je op het eerste oog weinig aan het kind. Maar als je het wat langer kent, weet je wel of dit voor het kind normaal gedrag is of niet. Het is daarom zo enorm van belang om kinderen en hun gedrag altijd te monitoren.

Hoe jong of oud kinderen ook zijn in gedrag kan je veel aflezen. Elk kind bouwt op zijn eigen manier spanning op en elk kind heeft tijdens deze spanningsopbouw wat anders nodig om de situatie om te buigen of om in spanning te zakken. Om er achter te komen hoe een spanningsopbouw verloopt bij een kind, is het belangrijk om te kijken naar het gedrag van het kind.

Gedrag van een gespannen kind 

Door naar het gedrag van een kind te kijken, kan je waarnemen wanneer het kind gespannen is. Het kind kan spanning uiten door:

 • Snel overstuur te raken
 • Huilerig te zijn
 • Zich terug te trekken, niet meer bereikbaar te zijn
 • Claimerig te doen 
 • Angstig te zijn 
 • Slecht slapen 

Het ene kind zijn emmertje is sneller vol dan dat van een ander. Er zijn 4 fases van spanningsopbouw;

 • Fase 0 groen – rust en ontspannen 
 • Fase 1 geel – lichte spanning en onrust of angst voor controleverlies 
 • Fase 2 oranje – toenemende spanning; gedeeltelijke controleverlies 
 • Fase 3 rood – controleverlies; zeer hoge spanning

Elk kind laat in elke fase ander gedrag zien, dat maakt natuurlijk elke kind ook zo uniek! Hierdoor is het wel lastig om bij elk kind de spanningsopbouw te herkennen en hierop in te spelen. Ik heb hier een hulpmiddel voor; het signaleringsplan!

Signaleringsplan 

Een signaleringsplan is een schema waarin de 4 fases van spanningsopbouw uitgewerkt kunnen worden. Het is een fijn hulpmiddel om de spanningsopbouw van een kind te gaan herkennen en prettig te laten verlopen. In elke fase omschrijf je wat je aan gedrag ziet en wat kan helpen om in fase/spanning te zakken. Hieronder een voorbeeld van een ingevuld signaleringsplan. Het signaleringsplan mag zo uitgebreid mogelijk zijn, totdat jij vindt dat je alle belangrijke informatie erin hebt gezet. Het signaleringsplan kan je ook op bepaalde situaties schrijven bijvoorbeeld; het samenspel moment met broertje of zusje, het naar bed gaan moment etc. 

Voorbeeld signaleringsplan
Fase Wat zie je aan gedrag?Wat kan helpen?
1 Groen 😁
rust en ontspannen  
Tom is ontspannen wanneer hij zelfstandig met zijn speelgoed speelt.Tom zoekt zelf andere kinderen op om mee te spelen en wordt hier blij van. Tom vindt het fijn als zijn omgeving overzichtelijk en opgeruimd is. Tom vindt het prettig om in de speelkamer te spelen. Tom is zindelijk en gaat zelfstandig naar de toilet. Wanneer Tom iets niet lukt, geeft hij niet op en probeert hij het nog een keer. Op gehoor- en oogafstand van Tom zijn. Tom complimentjes geven.De omgeving van Tom opgeruimd houden. Tom stimuleren tot samenspel.Tom regelmatig een knuffel, schouderklopje, knipoog geven. Wanneer Tom om hulp vraagt, het hem eerst zelf laten proberen. 
2 Geel 😐
lichte spanning en onrust of angst voor controleverlies   
Tom is huilerig en wilt regelmatig op schoot. Tom heeft behoefte aan nabijheid van een volwassenen tijdens spel. Tom vindt het prettig om spelideeën te krijgen.Tom vindt het prettig om alleen te spelen. Wanneer Tom naar de toilet moet, vraagt hij je mee en wilt hij dit niet alleen doen. Tom wordt druk van samenspel. Hij gaat dan gillen en rond rennen. Wanneer Tom iets niet lukt geeft hij op en vraagt hij zelfstandig hulp. Tom heeft een verminderde eetlust. Tom fysieke nabijheid geven door hem op schoot te nemen.Aansluiten bij Tom zijn spel. Door erbij te gaan zitten en spelideeën aan te reiken. Tom in de speelkamer laten spelen. Met Tom mee naar de toilet, als hij dit vraagt. Wanneer Tom samenspel opzoekt, ander spelmateriaal aanbieden. Wanneer Tom om hulp vraagt, hem direct helpen en het hem niet eerst zelf laten uitproberen.
3 Oranje 😧
toenemende spanning; gedeeltelijke controleverlies 
Als Tom iets niet lukt gooit hij met de spullen, kijkt hij naar beneden, begint hard te huilen en kan hij niet om hulp vragen. Tom gaat ver uit de buurt van een volwassen spelen.Tom kan een ongelukje krijgen in zijn broek.Het lukt Tom niet om samen te spelen. Hij deelt het speelgoed niet en begint snel te huilen.Tom lust geen eten meer. Als Tom iets niet lukt, niet vragen wat er aan de hand is. Tom op schoot nemen en zodra hij gezakt is in zijn spanning hulp laten vragen. Altijd op gehoor- en oogafstand van Tom. Tom regelmatig naar de toilet sturen om ongelukjes te voorkomen. Wanneer Tom samenspel opzoekt, ander spelmateriaal aanbieden.
4 Rood 🤯
controleverlies; zeer hoge spanning   
Tom gilt, huilt, en stapt voet op de grond. Tom communiceert niet meer.Bij een aanraking slaat Tom om zich heen.Tom niet aanraken.Tom zijn lievelingsknuffel geven.Afleiding geven, door te blijven praten met Tom. Structuur bieden. In Tom zijn nabijheid blijven.Op een lage toon tegen Tom praten. 

Tips

Wat kunnen wij in de basis al doen om een kind in spanning te helpen:

 • Blijf ontspannen en laat je niet meesleuren in de spanningen van het kind
 • Vraag jezelf altijd af in welke fase het kind zich nu bevindt, zodat je hierop in kan spelen
 • Blijf in contact met het kind! Dit kan op verschillende manieren; verbaal (praten), fysiek (aanraking) of non-verbaal (gezichtsveld)
 • Houd je stemvolume laag en op 1 toon
 • Zorg voor regelmaat en structuur
 • Zorg voor een gezonde leefstijl; gezond eten, goede nachtrust en genoeg beweging

Hulpmiddel voor kinderen 

Voor kinderen die er aan toe zijn om te praten over hun eigen emoties en spanningen, kan het van meerwaarde zijn om het signaleringsplan samen te maken. Als aanvulling daarop kan je speciaal voor het kind een hulpmiddel maken. Op dit hulpmiddel kunnen kinderen in spanning zelf de fase aangeven waarin ze zich bevinden, zodat jij als volwassene hierop in kunt spelen. Het kind leert zo zijn fases te herkennen en jij kan het kind sturen, helpen en leren wat te doen om in spanning te zakken. Het hulpmiddel kan op verschillende manieren genoemd worden. Het is maar net hoe het kind het zelf wilt noemen. Bijvoorbeeld; een stoplicht, een thermometer, een emotiemeter. 

Emotiemeter voor een gespannen of een ontspannen kind

Nu jij!

Neem een kind in gedachten en ga de komende tijd naar het gedrag van het kind kijken. Probeer de verschillende fases te gaan herkennen en schrijf in het signaleringsplan op welk gedrag je in de verschillende fases ziet. Nu ga je observeren en nadenken over wat het kind helpt per fase om in spanning te zakken. Mocht het lastig voor je zijn, dan kan het helpen om eerst eens een signaleringsplan over jezelf te schrijven. 

Het format van het signaleringsplan is hier als PDF te downloaden, zodat je dit vanaf nu altijd kan gebruiken!

Hebben jullie meer tips over opvoeding?

Zijn jullie oppassers ook getraind in dit soort technieken?

Wij hebben gastouders die inderdaad bepaalde diploma’s hebben behaald, maar onze oppassers hebben dit in principe niet. Wel bieden wij de Nanny Academy aan voor onze oppassers, zodat zij kunnen worden omgeschoold tot gastouder. Lees hier meer over onze Academy.