Blog \ Uitwisselings programme Au pair agency Nanny NinaUitwisselingsprogramma Nanny Nina Au pair agency

Lees hoe we onze au pairs begeleiden tijdens hun geweldige avontuur in het buitenland.

Uitwisselingsprogramma Au pair Nanny begeleiding Au pair reiskoffer amsterdamse huisjes tekening

Wat is de visie van ons au pair bureau op de uitwisseling?

Als Nanny Nina hebben we de visie jongedames en heren de mogelijkheid te geven naar Nederland te komen om de cultuur echt te leren kennen.  Wij verstaan onder culturele uitwisseling dat een au pair echt onderdeel uitmaakt van een gezin en meedoet met de Nederlandse cultuur.  De au pair zal inwonen bij een gezin, en daardoor als vanzelf worden opgenomen in het reilen en zeilen van een Nederlands gezin. Daarbij is het de uitgelezen kans om naar musea te gaan, nieuwe vrienden te maken uit andere culturen en kennis op te doen zoals het leren van een nieuwe taal. Het belangrijkste verschil met ons oppas en nanny bureau is dat een au pair niet als eerste reden bij een gezin komt om te werken, maar om een nieuwe ervaring op te doen en te leren hoe een andere cultuur werkt. Het belangrijkste is dat een au pair leert en kan ervaren hoe het is om in een ander land te wonen en hier onderdeel van uit te maken. 

 

Amsterdamse huisjes au pair uitwisseling uitje bezoek aan stad amsterdam met de au pairs

Inhoudsopgave

 1. De gegevens van de uitwisselingsorganisatie of het aupair bureau.

  2. De wijze waarop de uitwisselingsjongere of au pair tijdens het tijdelijk verblijf kennis maakt met de Nederlandse cultuur en samenleving.

  3. De wijze waarop de uitwisselingsorganisatie of het aupair bureau invulling geeft aan de zorgplicht.

  4. De aard en omvang van de werkzaamheden die de uitwisselingsjongere of au pair gaat verrichten.

  5. De vermelding dat de au pair en het gastgezin een dagindeling opstellen.

  6. De vermelding dat de au pair en het gastgezin de bewustverklaring au pair ondertekenen. 

De gegevens van het aupair bureau.

Naam Au pair bureau: Nanny Nina
Contactpersoon: Jasmijn Kok
Tel: 06-38502234
Mail: info@nannynina.nl
Adres: Hendrik Figeeweg 1-P
Website: www.nannynina.nl

Registratie nummers

 • LRK nummer: 338140840
 • KVK nummer: 53853997 
 • BTW nummer NL 851045042B01.
 • IBAN: NL22RABO0145619745 BIC: RABONL2U


De wijze waarop de uitwisselingsjongere of au pair tijdens het tijdelijk verblijf kennis maakt met de Nederlandse cultuur en samenleving.

 

Wat verstaan we onder culturele uitwisseling?

Het doel van een au pair is zoals eerder genoemd om een nieuwe ervaring op te doen, dit is heel anders dan de andere werkzaamheden van ons bedrijf als nanny en oppasservice.. Het is belangrijk om dit verschil duidelijk te maken aan een nieuw gezin omdat het belangrijk is dat de verwachtingen overeenkomen met wat een het daadwerkelijk betekent om een au pair te hebben.. We doen daarom een intake met een nieuw gezin dat zich aanmeldt waarbij we benadrukken dat een au pair heel anders is dan een oppas. We stellen expliciet vragen om te beoordelen of een au pair echt is waar ze naar op zoek zijn. Bijvoorbeeld wat privacy voor een gezin betekent, hoe ze het zich voorstellen en wat ze zouden verwachten van de au pair. Belangrijk is waarom ze een au pair willen, wat hun drijfveer is.  Ook zullen we de informatie en de risico’s duidelijk vermelden op de website en vertellen.  indien mensen eerder op zoek zijn naar iemand die als nanny werkt zullen we deze doorverwijzen naar een nanny.

Au pair event boswandeling 4 au pairs lachen tijdens au pair uitje

Wij vinden dat een au pair kennis moet hebben gemaakt met de onderstaande zaken tijdens haar uitwisseling. Een aantal aspecten die wij verstaan onder “ een buitenland ervaring” en waarvan wij vinden dat deze horen bij een uitwisseling

 • Transport binnen een land: fiets en trein ( ov kaart)
 • Eten end drinken
 • Communicatie en vriendschappen in Nederland
 • Uitgaan en feestelijke momenten
 • De taal ( Nederlands cursus, periode en intensiteit afhankelijk van wat de ouders en de au pair willen. Standaard cursus (30 uur)
 • Kunst en muziek in Nederland

Een au pair woont in bij een gezin van minimaal 2 personen en helpt in ruil voor kost en inwoning met het huishouden. Het idee hierbij is te denken aan een grote broer of zus: hij of zij staat op gelijke voet met het gezin en is zeker geen werknemer. Op de vrije dagen en tijdens een vakantie kan de  au pair ook zelf  nog extra invulling geven aan aspecten van de Nederlandse cultuur waar ze graag meer over zou willen weten.

De Set-up  en insteek met ons partner bureau in Zuid Afrika is ingesteld om met de au pairs makkelijk samen te laten komen om ook in kleine groepjes de Nederlandse cultuur te ontdekken. Ze ontmoeten elkaar al voor ze naar Nederland komen, en ook de au pairs die al hier zijn komen via whatsapp groepen die wij faciliteren makkelijk in contact.

Hoe waarborgen we dat de culturele doelstelling behaald wordt?

We controleren eens in de 3 weken met de au pair of de culturele doelstelling behaald wordt. Dit doen we door te vragen naar welke dingen hij of zij geleerd heeft en ervaren heeft. Ook bespreken we dit met en benadrukken we dit bij  het vraaggezin in de 2 maandelijkse evaluatie. Daarnaast organiseren we vanuit het au pair bureau gezamelijk uitjes naar museu en de verschillende steden om het makkelijker te maken een nieuw land te ontdekken. We hebben het over jonge mensen dus het is belangrijk voldoende ondersteuning te bieden.

Hoe maakt de au pair kennis met de Nederlandse cultuur?

De au pair zal meedraaien met een Nederlands gezin. Hier leer je al veel over bijvoorbeeld omgangsvormen, communicatie en de Nederlandse keuken. Daarnaast heeft hij of zij de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan de meet ups die au pairs maandelijks doen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld meedoen met een excursie naar het stedelijk museum of een fietstocht door Leiden.. Omdat we ook sowieso al events organiseren voor onze Nederlandse oppassers en professioneel nannies kunnen we de au pairs mixen met de Nederlandse dames om elkaar te leren kennen en ook op pedagogisch vlak extra te leren. Deze events zullen we dan in het Engels geven.

De doelgroep au pairs

We richten ons voornamelijk op de dames en heren tussen 18 en 30 jaar oud met een pedagogische opleiding of universitaire opleiding. We zijn op zoek naar representatieve avontuurlijke jongedames en heren. De burgerlijke staat is niet relevant.  We willen liever geen heel jonge mensen omdat het best een pittige ervaring is en de kans op heimwee groter is bij de jongere dames en heren. We merken dat de mannelijke au pairs alleen geplaatst zullen kunnen worden bij gezinnen met jongens. We zullen alleen Zuid Afrikaans dames en heren voorstellen in Nederland. Goede kennis van de Engelse taal is verplicht, omdat een au pair zich moet kunnen begrijpen wat er van hem of haar verwacht wordt en vooral de communicatie met de kinderen heel belangrijk is  Minimaal niveau B1.

Au pair uitwisseling programma au pair bureau nanny nina groene wereldkaart diverse landen au pairs ontmoeten elkaar

Welke activiteiten organiseert Nanny Nina?

Er zijn 2 typen au pair events

 1. We zullen maandelijks een landelijk  event organiseren waarbij aspecten van de Nederlandse cultuur worden bezocht. 
 2. Daarnaast zijn er onze Nederlandse pedagogische events ( deze worden al georganiseerd voor onze oppassers en nannies.  Een onderdeel gaat over kindermishandeling, een deel over communicatie met kinderen en een deel EHBO bij kindjes.

Vaste onderdelen van het landelijke Au pair programma zijn:

Januari

Welcome event (Introduction games+  information about traveling in the Netherlands, emergency number, traffic instructions, language  + first aid course information and information on the contac moments and events )

februari

Ice-skating event in Amsterdam

maart

Visit The Hague political centre Binnenhof + explanation of the 

april

Kingsday event with friends / au pairs and host family

mei

Visit University  campus Delft

juni

Au pair beach event Scheveningen

juli

roadtrip in the Netherlands meetup in Haarlem

augustus

City trip with train to Antwerp

september

High tea in Haarlem

oktober

Bike tour in Leiden

november 

Sint maarten event with host children

december

Sinterklaas event in Haarlem  

 

Opleiding Au pairs

We bieden au pairs de mogelijkheid om makkelijk thuis online Nederlands te leren en organiseren bijeenkomsten om met nederlandse dames echt te oefenen. Daarnaast nodigen we de  kandidaten uit om deel te nemen aan onze pedagogische events die we twee keer per jaar organiseren.

Events au pair begeleiding en training nanny nina au pair burea

Hoe verloopt het intake gesprek en hoe begeleidt Nanny Nina de kennismaking?

Nanny Nina doet een intake met het gezin dat een au pair zoekt. We bespreken daarin de verwachtingen en leggen ook de verantwoordelijkheden en verplichtingen uit.  Vervolgens zoeken we samen met onze partner Annelies Gibs een au pair die mogelijk zou passen. Ook deze au pair interviewen we, en checken of de verwachtingen corresponderen met de te verwachten omstandigheden in Nederland bij het gastgezin.. Ook geven we informatie over het proces en het gezin. Als de kandidaat nog steeds enthousiast is dan plannen we een kennismakings skype gesprek in om de ouders en de kandidaat kennis te laten maken. We hebben verplicht minimaal 2 gesprekken om zeker te weten dat de verwachtingen op 1 lijn zitten en de klik tussen de mensen er is. Hierbij hebben we een vragenlijst die ervoor zorgt dat de belangrijke onderwerpen besproken worden. Hierbij kan je denken aan  de te verwachten taken, activiteiten  en dagschema. 

Au pair bureau partners

Onze partner in Zuid Afrika met wie wij samenwerken voor de recruitment van de au pairs is Annelies Gibbs. Dit is dezelfde partner als NEDSA Au Pair Nederland. Annelies heeft meer dan 10 jaar ervaring met het zorg leveren voor de au pairs in Nederland. Ze heeft een uitgebreide screening en selectie procedure en recruit en selecteert  al meer dan 10 jaar au pairs. Wij doen zelf daarna zelf ook een intake gesprek, bekijken de aanmelding en het profiel volgens onze 4 staps screening alvorens hem of haar voor te stellen aan een gastgezin.

Hoe selecteren we de au pair gastgezinnen? 

Voor start procedure, doet Nanny Nina een intake met het gezin. Dit doen we net als bij ons professioneel nanny bureau met een digitaal video bezoek.  Hierbij wordt gekeken naar de omgeving waarin de au pair terecht komt en wordt een vragenlijst beantwoord over de verwachting van een au pair, ervaring met kinderopvang en hulp aan huis tot nu toe, taken waarbij een au pair zal helpen en worden een aantal scenario’s besproken die kunnen voorkomen.  Hierbij wordt gekeken naar de reactie van het gezin, waarna een inschatting wordt gemaakt om over te gaan tot zoektocht au pair en plaatsing. De ouders worden online gecheckt ( Linkedin, google, twitter, facebook en instagram om te kijken of er signalen zijn tot achterdocht. Alle gezinsleden thuiswonende personen moeten bekend zijn bij ons.

 • Een au pair of uitwisselingsjongere wordt niet geplaatst bij een gastgezin als bekend is dat er sprake is van of als er vermoedens zijn van misbruik door het gastgezin. Hier wordt op gelet bij het gesprek en een gezin en bij de online achtergrond check. Ook wordt er specifiek bij update gesprekken tussen bureau en au pair naar gevraagd.
 • Het gastgezin en de au pair of uitwisselingsjongere worden bij de werving en selectie op de hoogte gesteld van de relevante wetgeving. Evident. Dit hoort bij de eerste stap in het proces: Informatie delen. Dit gebeurt door zowel Annelies bij het eerste contact met de au pair, als bij aankomst bij het gastgezin voor de au pair. De ouders worden ingelicht bij het intake gesprek, of daarvoor al telefonisch na het online indienen van een aanvraag. Nanny Nina belt de ouders altijd op om informatie met betrekking tot wetgeving en impact of het gezin uit te leggen,.
 • De referent vergewist zichzelf ervan dat het gastgezin en de au pair of uitwisselingsjongere zich aan de verplichtingen houden. Elke 3 weken is er een update telefoon gesprek tussen Referent en au pair en elke 2 maanden tussen referent en gast-gezin. We hebben vaker contact met de au pair dan met de gezinnen omdat de au pair een jonge dame of heer is die zich in een vreemde omgeving bevindt. Ons inzien is daarom dat we onze zorgplicht meer moeten vervullen naar de au pair dan naar het gast gezin. 
 • De referent vergewist zichzelf van het welzijn en welbevinden van de au pair of uitwisselingsjongere tijdens zijn verblijf in het gastgezin. Elke 3 weken is er een update telefoon gesprek tussen Referent en au pair en elke 2 maanden tussen referent en gast-gezin.
 • De au pair of uitwisselingsjongere kan altijd met vragen en klachten terecht bij ons.

Dit wordt duidelijk genoemd in alle communicatie, en ook de middelen daartoe worden toegereikt: contact gegevens worden uitgewisseld bij eerste contact en de houding en communicatie is altijd open, eerlijk en transparant naar zowel gast gezin als au pair.

 • De referent treft passende maatregelen als zij meldingen krijgen over, kennis hebben van of een vermoeden hebben van misbruik of misstanden.

Een eerste stap bij het idee van misstanden is direct actie te ondernemen en langs te gaan bij het gezin en au pair. Indien ernstig vermoeden van misdrijf worden direct instanties ingeschakeld.

 • De au pair wordt geïnformeerd over het bestaan en de werking van het Meldpunt Misbruik au pairs. Dit gebeurt na aankomt bij het gastgezin en wordt duidelijk bovenaan de FAQ sheet vermeld. Telefoon nummer meldpunt:  06-10 82 35 94.  Daarnaast is er altijd de optie om naar de politie te gaan in geval van nood.

Huisvesting voor onze au pair

Het gastgezin verstrekt de au pair kost en inwoning en zorgt voor een deugdelijke huisvesting van de au pair in de eigen woning. Aan de huisvesting worden de volgende eisen gesteld:

De au pair heeft een eigen kamer, die van binnenuit afgesloten kan worden. De kamer mag niet functioneren als doorgang naar een andere ruimte. De kamer moet beschikken over minimaal één raam dat open en dicht kan, zodat daglicht en frisse lucht de kamer in kunnen komen. Voorts heeft de kamer minimaal verwarming, verlichting, een bed, een bureau/tafel met stoel, een kledingkast, een radio of tv en toegang tot internet. Daarnaast wordt door het gastgezin aan de au pair de mogelijkheid geboden om dagelijks gebruik te maken van een bad- en/of douchevoorziening in de woning van het gastgezin. 

Hoe geven we invulling aan de zorgplicht?

Nanny Nina contacteert de au pair elke 3 weken voor een evaluatie en het gezin elke 2 maanden. We hebben vaker contact met de au pair dan met het gezin omdat de au pair jonge mensen zijn die zich in een vreemd land bevinden. Daarom voeren we een stricter controle schema om het welbevinden van de au pair te waarborgen.  We volgen tijdens deze contactmomenten een standaard vragenlijst om zeker te zijn dat we continuïteit hebben in de kwaliteit van de checks ook als bijvoorbeeld contactpersonen wissleen of op vakantie zijn. 

Contact met het au pair bureau

We zijn tussen 9:00 en 18:00 bereikbaar voor vragen en in noodgevallen altijd. De oprichters Lyla en Jasmijn zijn 24/7 bereikbaar via de noodlijn en indien beide nummers niet bereikbaar zijn kan contact worden opgenomen met de city captains die ook bij Nanny Nina werken. Zij zullen ook geïnformeerd zijn en op de hoogte gebracht van het proces hoe te handelen in geval van nood. Deze dames hebben toegang tot alle systemen, hebben  toegang tot de noodopvang in Haarlem en kunnen in noodgevallen ook bijspringen.  


Mismatch met het gastgezin. 

Het kan voorkomen dat de au pair echt geen klik heeft met het gezin of om een andere reden niet kan aarden in Nederland. In dat geval zal eerst geprobeerd worden een herplaatsing te proberen. Mocht dit niet mogelijk zijn door omstandigheden of gedrag van de au pair, dan keert de au pair terug. Indien er echt sprake is van misstand en de au pair zo snel mogelijk uit huis geplaatst moet worden, zorgt Nanny Nina voor een tijdelijk onderkomen.  Dit zal bij voorkeur een ander gezin in de omgeving zijn met een au pair in huis. Maar anders de noodoplossing in Haarlem waar de au pair kan verblijven zo lang als nodig is. De au pair zal hoe dan ook direct uit huis kunnen en in een veilig onderkomen worden opgevangen.

Contact en stappen bij misstand
Bij een misstand zal de au pair of gastgezin de volgende stappen volgen:

 1. ontact opnemen met au pair bureau  van Nanny Nina ( Jasmijn Kok 0638502234 of algemene nummer als Jasmijn niet opneemt)
 2. Overleg met au pair en gastgezin. om uit te zoeken wat er is gebeurd.
 3. Wij documenteren de melding met vermelding van de omstandigheden,, lokatie datum en tijd.
 4. De persoon die de melding registreert pleegt collegiaal overleg  bij twijfel.
 5. We maken een melding bij het IND via het zakelijk portaal.
 6. Au pair bureau onderneemt in geval van een ernstige misstand meteen actie om een  risico situaties op te lossen. Een ernstige misstand wordt gedefinieerd een situatie waarbij au pair of anderen in gevaar zijn.  In dit geval melden we de situatie ook bij meldpunt misbruik.

Hoe informeren we de au pairs over wet en regelgeving? 

We bespreken de wet en regelgeving met de au pair tijdens het intake gesprek. De au pair ontvangt daarnaast een duidelijk een informatiesheet met daarop de wet en regelgeving duidelijk uitgelegd. We vragen de au pair ook om schriftelijk te bevestigen dat ze deze heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.  Dit moet gebeuren voordat hij of zij in Nederland is gekomen zodat hier zeker geen misverstanden over kunnen ontstaan

De aard en omvang van de werkzaamheden die de uitwisselingsjongere of au pair gaat verrichten.

Het hoofdoel van een au pair is om kennis te maken met de Nederlandse cultuur.  Er worden tussen au pair en gastgezin voor start van de uitwisseling afspraken gemaakt over de werkzaamheden. Belangrijk hierbij is dat de werkzaamheden kunnen worden opgevangen door iemand als de au pair bijvoorbeeld ziek is, het gezin mag niet afhankelijk zijn van enkel de au pair. Daarnaast is belangrijk dat gezinnen en au pair zich realiseren dat licht huishoudelijk werk onder de taken kan vallen maar gelimiteerd is tot een specifieke lijst die we hieronder beschrijven. 

 Een au pair kan meehelpen met licht huishoudelijke klussen in het huis zoals een wasje doen, brood smeren voor de kinderen of stofzuigen. Ook boodschappen doen of koken kan hierbij horen maar het belangrijkste is dat de au pair er is voor de kinderen. De lichte huishoudelijke taken kunnen worden gedaan indien daar voldoende extra tijd voor is in de dagplanning.

De au pair zal geen taken verrichten voor mensen die meer bijzondere zorg nodig hebben, die een specifieke vaardigheid vereist; De au pair zal maximaal 8 uur per dag en maximaal 30 uur per week werken en  daarnaast heeft de au pair minimaal 2 vrije dagen per week. 

Overzicht toegestane taken voor een au pair  (Het is niet toegestaan dat de au pair extra uren werkt tegen een extra vergoeding. )

 • Ophalen en wegbrengen naar school / sport en muziekles
 • Koken van avondeten en ontbijt / lunch
 • Activiteiten binnenshuis met de kinderen ondernemen zoals knutselen en buitenscpelen
 • Activiteiten buiten huis organiseren zoals een dagje strand of boswandeling
 • organiseren van speelafspraken met vriendjes op school
 • licht huishoudelijk werk zoals de vaatwasser inruimen, een wasje draaien, de keuken/tafel/vloer  afnemen met een doekje en slaapkamers opruimen
 • Niet toestaan is zwaar huishoudelijk werk zoals wc schoonmaken, ramen lappen of vloeren schrobben.

Het au pair dagschema.
Voor de start van de au pair vullen gezin en au pair samen een standaard week template in voor de dagindeling. Dit schema vullen gezin en au pair voor de start in omdat hier veel terugkerende  activiteiten inzitten. Wij checken dit schema op haalbaarheid en de regelgeving.  Daarnaast wordt hij elke week geüpdatet met extra activiteiten die niet terugkerend zijn. Je kan je hierbij voorstellen dat schooltijden en ontbijt en bedtijden terugkerend zijn maar een sinterklaas feestje of kermis bezoekje apart ingepland worden. Bij de evaluatie checken we of de dagindeling wordt nageleefd ( uren en taken )

Voorbeeld au pair week schema

Weekschema au pair uitwisselingsprogramma


Hoe zit het met de vakantie en vrije dagen van een au pair?

 De au pair heeft 2 dagen vrij, deze zijn vantevoren vastgelegd. Ook heeft de au pair minimaal 2 weken vakantie. Hoe de dagindeling is, hangt af van de behoefte van het gezin, en de voorkeuren van de au pair. Zoals vermeld in de “Bewustverklaring Au Pair” die wordt ondertekend door de Au Pair en het gastgezin:

 • Het gastgezin en de au pair maken een dagindeling maken voor alle 7 dagen van de week. 
 • Het gastgezin en de au pair hebben deze dagindeling ondertekend.
 • Nanny Nina biedt de ouders een standaard template om makkelijk een dagindeling mee te maken.

In de au pair dagindeling moet minimaal staan: 

 • Hoeveel uur lichte ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden de au pair gaat doen (tijden/tijdstippen) 
 • Hoeveel uur opvang en verzorging van kinderen de au pair gaat doen (tijden/tijdstippen); 
 • Welke 2 dagen in de week de au pair vrij is en wie het alternatief is van de aupair voor het doen van de lichte huishoudelijke werkzaamheden en het opvangen en verzorgen van eventuele kinderen van het gezin

Bewustverklaring au pair.

Zowel gastgezin en au pair tekenen de bewustverklaring au pair voordat de au pair naar het nieuwe land vertrekt.  Deze zal beschikbaar worden gesteld door Nanny Nina.

Questions Au pair evaluation

 1. Tell me, how was your week last week?
 2. How is everything going with the kids?
 3. Which things are a challenge when working with the kids? Did you have any difficult moments?
 4. And how do you feel in the family ?
 5. How is the communication with the host family going?
 6. How is the work pressure? 
 7. What are things you find difficult right now?
 8. What is something that is going great right now?
 9. What fun things did you do this month?
 10. Did you talk to people from home? How are you feeling being away from home?
 11. Have you joined the monthly meetup event this month?
 12. Did you meet any other au pairs?
 13. What chores did you do, how do you think things are going?
 14. How is the schedule working, do you use it and do you feel comfortable with the things that you fill in on there?
 15. What are your plans for the next weeks?
 16. What is one thing you would like the host family to improve?
 17. What is one thing you would like to improve yourself to better live and work together with the host parents and the kids?
 18. How many hours did you work, was this as described in the day schedule?
 19. Is there something else you would like to discuss?

Questions evaluation host family

 1. How is everything going?
 2. What do you think, how is the au pair connecting with the kids?
  And how is the connection with you?
 3.  How do you experience the communication?
 4. Were there any difficulties with the way the au pair works with the children?
 5. What do you think about the week schedule? How is this working?
 6. What points were hard these past month?
 7. Which aspects went really well?
 8. What is something to improve  / work on next time?
 9. How is the au pair learning to be part of the Dutch culture?
 10. Did you do anything together as a family with the au pair?
 11. How do you think the au pair is developing?
 12. Which chores did you ask the au pair to do this month?
 13. What is one thing you would like the au pair to improve?
 14. What is one thing you would like to improve yourself to better live and work together with the au pair and the kids?
 15. How many hours did the au pair work, was this as described in the day schedule?
 16. Are there any other things you would like to discuss?