Blog \ Interview met Chantal Nijkerken woordvoerder kinderopvang

Interview met Chantal Nijkerken van de VVD

Waarom zijn er steeds minder gastouderbureaus elk jaar?

Na analyse van het eerste kwartaal rapport kinderopvang blijkt dat er elk jaar minder gastouderbureaus zijn. En dat in tijden van sterke economie. Hoe komt dat? Wij vroegen het de gastouderbureaus en bespreken de antwoorden met Chantal Nijkerken, woordvoerden kinderopvang bij de VVD.


Verslag gesprek tweede kamerlid Chantal Nijkerken

Functie: oordvoerder kinderopvang van de fractie VVD Aanwezig: Nanny bureau Nederland en Nanny Nina

8 november 2019, Binnenhof Den Haag


Doel:

We hadden een drieledig doel met onze bespreking

 1. Ten eerste inzicht en achtergrond kennis geven in wat er nu echt speelt in de gastouder- en nanny branche

 2. Uitleggen wat het vak Nanny aan huis betekent

 3. Ten slotte pitchen we de 5 grootste problemen met onze oplossingen om de wetgeving te verbeteren


Voorbereiding voor dit gesprek

 • Enquête onder de 560 gastouderbureaus

 • Overleg met Kennisnetwerk Kinderopvang KNGO ( ⅔ van alle bureaus is lid )

 • Poging tot overleg met branchevereniging kinderopvang: mislukt geen reactie na veelvoudige pogingen 2 maanden in contact te komen.

 • Poging tot overleg met branchevereniging VGOB: mislukt geen reactieVerslag

In de stromende regen liepen we over het binnenhof. Bij binnenkomst is het eerste wat je tegenkomt de security, schoenen uit en tas door de scanner. Ze nemen de veiligheid wel serieus daar in Den Haag.

Chantal is een pittige dame, met mantelpakje en een stevige handdruk worden we welkom geheten in haar kantoor. We gaan van start met ons betoog en introduceren de enquête. We hebben geluk gehad, van alle woordvoerders kinderopvang die er zijn is Chantal er eentje die de diversiteit in kinderopvang als persoonlijk speerpunt heeft.

Het wordt gewaardeerd dat we naast de problemen ook een oplossing hebben bedacht, al kan deze uiteraard niet meteen aangenomen worden. We worden uitgenodigd om naar de open debatten over kinderopvang te komen en om voor deze debatten de punten die belangrijk zijn voor ons aan te dragen.

Samenvattend is het doel bereikt van de afspraak: Bekendheid creëren voor het nanny vak en de problemen aankaarten waar wij tegenaan lopen.

 

Actiepunten
Chantal verzoekt alle gastouderbureaus om een lijst bijhouden van alle zaken in de wet en regelgeving waar we tegenaan lopen bij de uitvoering van ons werk. Het doel van deze lijst is om om deze zaken bespreekbaar te maken bij het volgende debat over kinderopvang in 2020.

Daarnaast hebben we nu enkel de woordvoerder kinderopvang van de vvd gesproken. Maar elke fractie heeft een woordvoerder kinderopvang, en er is dus nog flink wat werk aan de winkel. We hebben als doel om iedereen te spreken in 2020.

Op naar ons volgende gesprek met Maaike van Tuyll, op 12 december, directeur kinderopvang bij het ministerie van sociale zaken.

 

5 besproken problemen met oplossingen

De onderstaande 5 problemen kwamen het meeste voor en deze hebben we daarom voorgelegd aan het tweede kamerlid

 1. Afhankelijkheid van de GGD inspecteur.

  Persoonlijke mening en regelgeving per gemeente zijn van grote invloed op de rapporten. Bureaus zijn bang voor de inspecteur. Als deze een vernietigend rapport schrijft wordt dit gepubliceerd in het LRK.

  Advies: Voordat een rapport in het LRK mag worden gepubliceerd moet een tweede ggd inspecteur uit een andere provincie hiernaar kijken.

 

 1. De boetes zijn buiten proportie hoog.

  Voorbeelden: uitschrijven LRK niet binnen 5 dagen gedaan levert een boete van 2000 euro op. Om een Nanny te kunnen uitschrijven is een handtekening van de Nanny een vereiste. Veel Nanny’s weten niet hoe urgent dit is en wachten hier soms maanden mee. Dit levert een risico voor een boete op voor bureaus.

 

 1. Te laat koppelen in personenregister boete van 3000 euro.

  Dit gaat fout omdat het personenregister geen notificatie stuurt als er een koppelingsverzoek van een gastouder binnen is gekomen en deels dus door niet goed werkende overheidssystemen. Voor een klein gastouderbureau is 3000 euro buiten proportie veel geld. Dit zal voor veel bureau’s een faillissement betekenen.

 

 1. De leges zijn te hoog en landelijk verschillend

  Tussen de 870 euro in Haarlem en 0 euro in Rotterdam bijvoorbeeld.

  We stellen voor een plafond in te stellen van maximum 450 euro om de afnemende gastoudermarkt een tijdelijke impuls te geven. 450 is nu ongeveer het gemiddelde bedrag in Nederland. Daarnaast is dit een bedrag dat nog behapbaar is voor gezinnen en gastouders.

 

 1. De opleidingseis om in het LRK in te schrijven is te hoog.

  De opleiding Helpende zorg en welzijn en de Rivor diploma route zijn nu de enige mogelijkheden in te schrijven. De inhoud van de opleiding Helpende zorg en welzijn mbo 2 sluit niet goed aan bij het werk als gastouder en de diploma’s op de diplomalijst voor inschrijving in LRK sluit niet goed aanWe sluiten nu kandidaten uit die wel geschikt zijn om als nanny of gastouder te werken. Een universitair opgeleid pedagoge mag nu bijvoorbeeld niet als gastouder werken maar moet eerst een mbo opleiding volgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opleidingen die mogen werken in de kinderopvang en in de gastouderbranche.

  Advies is om minimaal mbo niveau 2 te eisen + een aanvulling pedagogie en kennis van de meldcode kindermishandeling . Dit kan bijvoorbeeld met de “Pedagogische Component “ geschreven door NJI ( ook gebruikt in het onderwijs in NL) om beginnende gastouders praktijkkennis en gericht inzicht in pedagogie te geven. Dus de eisen worden dan: minimum denkniveau mbo 2 + de Pedagogische component + kennis van de meldcode kinderopvang.Uitkomst enquete

Hoe goed sluit de wetgeving aan bij de praktijk: gemiddeld 4,9 uit 10
Hoe moeilijk is het om een gastouderbureau te runnen op een schaal tussen 0 en 10? Gemiddeld 6,9

 

Lijst met overige knelpunten uit de enquête

 1. Geen uniforme regelgeving over procedures.

  Het is nu per gemeente wisselend of het verplicht is om handtekeningen op documenten te zetten of traphekjes te plaatsen.

  Advies: communicatie GGD GHOR neemt meer tijd om de inspectie te ondersteunen, meer contact. Er moet wel ruimte voor interpretatie blijven maar binnen beperkte mate.

 

 1. Rol inspectie en houding is niet duidelijk.

  “Wij komen helpen en adviseren of wij doen de inspectie?” Gastouderbureaus zijn bang voor de inspecteur.

  Advies: zorg voor een andere houding bij de ggd door hier bij trainingen en opleiding aandacht aan te besteden.

 

 1. Huis Check regels lijken gekopieerd vanuit de kinderopvang.

  De afspraken in de Risico inventarisatie houden geen rekening met werken als Nanny bij vraag gezinnen thuis. Je komt heel rare dingen tegen. Bijvoorbeeld het doen van een intake gesprek moet op de opvanglocatie zelf. Maar bij een nanny is het gezin vaak nog niet bekend en kan dit helemaal dit niet.

 

 1. Verhuizen is nu niet goed geregeld met inschrijvingen LRK.

  Bij een nieuwe locatie moeten legeskosten worden betaald, ook bij tijdelijke verhuizing.

 

 1. Het kwaliteitsverschil tussen kinderdagverblijven en gastouders is momenteel groot. Terwijl we allemaal hetzelfde doel hebben, ontwikkeling stimuleren. Gastouders zouden beter geschoold moeten worden, beter begeleid moeten worden door het GOB waardoor ook de kwaliteit beter gegarandeerd zal zijn. We willen dit kleiner maken door meer eisen aan de training te leggen.

 

 1. Bureau's worden verantwoordelijk gehouden voor de zaken waar ze geen invloed op hebben. In een voorbeeld geval van de enquete vergat de gastouder door te geven dat ze een partner heeft, dit ging om een ex man die nog ingeschreven stond op haar adres. . Er was daarom geen VOG voor deze ex man. Maar gastouderbureaus krijgen geen inzicht in wie er wonen op welk adres en kunnen dit niet goed controleren.

 

 1. Evaluatie met de ouders is lastig. Ze willen hier liever geen tijd voor maken en evalueren liever met de gastouder zelf dan met bureaus.

 

 1. Personenregister systeem werkt niet goed. je krijgt geen bericht van een aanvraag voor een koppelingsverzoek. Dit is maar een kleine aanpassing maar bespaart ons dagelijks checken of er al een koppelingsverzoek binnen in.

 2. Ouders mogen de opvang pas starten als de Nanny staat ingeschreven in het LRK. Dit kan 8 tot 10 weken duren, waarbij ouders geen opvang hebben en de Nanny geen inkomsten. De meeste gezinnen kunnen voor deze periode geen opvang regelen en ook de Nanny kan niet zolang loon missen. Veel ouders willen graag eerder starten, er is immers een Nanny beschikbaar, maar riskeren hierbij een boete, die aan het bureau wordt doorberekend.


Wil jij meedoen met de gesprekken met de oveerheid? Of heb je nog vragen / punten die we niet in de lijst hebben staan? Mail ons dan gerust op info@nannynina.nl

 

Dit artikel is ontstaan in een samenwerking tussen Nanny bureau Nederland en Nanny Nina met dank aan input van het KNGO.