Blog \ 10 reden voor het nemen van een huisdier

10 redenen om een huisdier te nemen

golden retriever puppie met zijn ogen dicht een tong uit zijn mond en een goud kroontje op zijn hoofd

Je zou het misschien niet zeggen, maar het is erg goed voor de ontwikkeling van je kind

Als diergeneeskunde student ben ik groot voorstander van het hebben van huisdieren. Al vanaf mijn geboorte heb ik honden, katten, konijnen, ga zo maar door, gehad. Ik zag mijn huisdieren als vrienden die onvoorwaardelijke liefde gaven en waar ik mij veilig bij kon voelen en graag mee speelde. Uit onderzoek is gebleken dat ik niet het enige kind was(/ben) die er zo over nadacht.  Maar naast dat het heel gezellig is om een huisdier in huis te hebben, heeft het ook veel voordelen voor de ontwikkeling van kinderen. Lees daarom de 10 redenen waarom een huisdier goed is voor de ontwikkeling van je kind.

 

1. Huisdieren zijn goed voor de emotionele ontwikkeling van je kind

Dieren kunnen een positieve invloed op de emotionele staat en ontwikkeling van kinderen (en volwassenen) hebben. Velen zien een huisdier als een vriend of familielid, waardoor er een sterke band mee opgebouwd kan worden.

Het hebben van een huisdier kan mensen sociale steun geven, vooral in tijden van verandering of stress. De dieren kunnen een gevoel van eigenwaarde geven en een houvast bieden. Vooral kinderen in de puberteit kunnen veel steun uit hun huisdier halen, omdat ze op dat moment met veel nieuwe emoties te maken krijgen en met het dier kan alles gedeeld worden, zonder dat het doorverteld wordt. Ook blijkt uit een onderzoek dat meer dan 40% van de gevolgde kinderen bij problemen vaak eerst naar hun huisdier gaan om erover te praten.

Daarnaast heeft het hebben van huisdieren natuurlijk ook verdrietige kanten. Vooral bij het hebben van een dier zoals een hamster, zal het dier snel overlijden. Hamsters worden vaak niet ouder dan 2-3 jaar. Dit verlies kan erg lastig en zwaar zijn voor een kind en dit zal dan ook goed besproken moeten worden, maar dit geeft ook de mogelijkheid voor het kind om te leren gaan met verlies en pijn. Dit kan in de toekomst een kind helpen omgaan met andere verliezen of teleurstellingen. Natuurlijk is het daarbij wel belangrijk om dit verlies te begeleiden en om het kind goed op te vangen.

2. Kinderen met een huisdier zijn minder gestrest

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen emotionele steun halen uit het huisdier en spannende opdrachten, minder spannend vinden als hun huisdier aanwezig is. Daarnaast kan alleen het aaien van een huisdier de hartslag al verlagen en maakt een kind hierbij gelukshormoon aan. 

Daarnaast kan het dier een kind helpen zich veilig te voelen, vooral bij kinderen die hun knuffelberen of dekentje niet langer bij zich willen dragen. Met een huisdier aan je zijde durf je meer nieuwe dingen te proberen.

3. Dieren kunnen helpen bij het leren

Zoals uitgebreid beschreven wordt op www.parents.com kan het hebben van een huisdier het kind helpen bij het leren van verschillende onderwerpen. Bij kinderen die gevraagd werden voor te lezen voor een hond, klasgenootje of volwassene was het kind het meest ontspannen bij het voorlezen voor een huisdier. Veel kinderen lezen hun honden, katten en konijnen dan ook graag voor. Wat ze helpt bij het leren lezen. Uit onderzoek is ook gebleken dat bij kinderen die lazen met een huisdier, ook beter leerden lezen en de tekst beter begrepen.

Dieren worden dan ook vaak gebruikt om kinderen te helpen die moeite hebben met leren.  Editie NL heeft een film gemaakt over twee honden die altijd op school te vinden zijn: 

Natuurlijk helpt het hebben van een huisdier ook bij het leren over dieren. Kinderen die een huisdier hebben weten vaak meer over dit bepaalde dier en kunnen dit vaak makkelijker verplaatsen naar een andere diersoort.

4. Het samen zorgen voor een dier leert het kind verantwoordelijk en hoe te zorgen

Door het verzorgen van een dier leren kinderen dat dieren wensen en behoeften kunnen hebben en hoe zij als kind de dieren daarbij kunnen helpen.

Dr. Melson zegt in het artikel van www.parents.com dat volwassenen niet uit het niets opeens kunnen verzorgen. Het is iets wat je aan moet leren en moet oefenen, niet iets wat je kan door het te bekijken. Vroeger moesten kinderen vaak al jong verantwoordelijkheid dragen voor hun broertjes en zusjes. Dat is gelukkig nu een stuk minder gebruikelijk. Een huisdier geeft kinderen de mogelijkheid om zorg te oefenen. Dr. Melson heeft ook onderzocht hoeveel tijd kinderen over 3 jaar, dan daadwerkelijk zorgen voor hun dier ten opzichte van zorg of spelen met broertjes of zusjes. Kinderen met een huisdier besteden 10,3 minuten per dag aan zorg, terwijl kinderen met alleen een broertje of zusje dit voor maar 2,5 minuut doen. Daarnaast geeft de doctor aan dat dit vooral een groot effect heeft op jongens, omdat hierop geen stigma ligt of als een echt meisjes ding gezien wordt, waar dit met baby’s of poppen toch vaak nog wel zo is.

Kinderen leren dus op een spelenderwijze manier, omgaan met verantwoordelijkheden en verzorging van de dieren. Wat ze ook later nog kunnen gebruiken.

 

5. Dieren kunnen helpen bij sociale ontwikkeling

Als klein meisje heb ik altijd veel tijd doorgebracht met onze huisdieren en kregen ze soms hele verslagen over het verloop van mijn dag. 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die opgroeiden in een huishouden met een hond, later als volwassene meer sociaal vaardig zijn. Er wordt geopperd dat dieren de sociale interactie tussen mensen kunnen versterken. Het dier kan dienen als gespreksonderwerp. Veel kinderen vinden het vaak ook leuk om bij een klasgenootje te spelen die een huisdier heeft. In een studie waar dieren in de klas werden gehouden verklaarden de leraren dat er meer interactie was tussen de scholieren en minder agressie (LICG).

Door het hebben van dieren kunnen kinderen leren dat deze ook wensen en dingen nodig hebben, dat dieren blij kunnen zijn als je iets doet of juist bang of boos. Ze leren hierdoor omgaan met anderen en leren het effect van hun eigen gedrag. Dit versterkt hun vermogen om zich in te leven in anderen.  Uit sommige studie blijkt dat kinderen met huisdieren ook meer empathie richting hun medemens tonen. Dit geld vooral voor dieren die ook echt interactie hebben met de kinderen en dus niet met bijvoorbeeld vissen. 

Kinderen die moeite hebben met sociale interactie, halen vooral veel steun uit het hebben van een huisdier. Omdat het voor hen veel makkelijker is om contact te hebben met het dier, of op dit huisdier te oefenen. Om dit effect te bereiken worden bijvoorbeeld ook sociale hulphonden opgeleid. 

 

 

6. Samen zorgen voor een dier is goed voor het versterken en de ontwikkeling van de familieband

Een dier kan er voor zorgen dat een familie samen dingen gaat ondernemen. Zoals een extra lange boswandeling met de hond of als iedereen samen met het dier gaat spelen. Ook kan er samen gepraat en gelachen worden om het gedrag van het dier.

 

7. Dieren zijn goed voor de gezondheid

Het aaien van dieren kan al zorgen dat de bloeddruk en hartslag verlagen en helpt het te ontspannen. Daarnaast helpt het hebben van een huisdier bij het versterken van het immuunsysteem en hebben ze minder kans op allergieën.

Zo blijkt ook uit het artikel van parents.com. Uit 474 gevolgde kinderen van geboorte tot 7 jaar oud, had de groep met huisdieren veel minder kans hebben op het ontwikkelen van allergieën en/of astma.

 

8. Het hebben van een huisdier is leuk en stimuleert creativiteit

Dieren zijn een enorm leuk speelmaatje en kunnen verschillende rollen spelen in de fantasie van uw kind. Maar daarnaast moet natuurlijk ook het hok ingericht worden. Stimuleer je kind om elke maand iets te veranderen aan de inrichting of ga samen speeltjes maken voor het huisdier.

 

9. Kinderen met een huisdier hebben meer zelfvertrouwen

Uit studies blijkt ook dat het zelfbeeld dat een volwassene ontwikkeld, beïnvloed wordt door de leeftijd waarop ze voor het eerst in aanmerking komen voor huisdieren. Kinderen die voor de leeftijd van 6 jaar of voor hun puberteit voor het eerst met een huisdier in aanmerking kwamen. Hebben een positiever zelfbeeld dan de kinderen die tussen hun 6-10 een huisdier kregen.

Uit een blog van ‘Scientific American’ en een onderzoek van Mueller blijkt dat kinderen die meer interactie en ervaring hadden met huisdieren vaker aangaven dat ze iets bijdroegen aan de maatschappij. https://blogs.scientificamerican.com/thoughtful-animal/are-pets-good-for-kids/ en ook in het artikel van oudersvannature.nl https://www.oudersvannature.nl/waarom-elk-kind-een-huisdier-zou-moeten-hebben/ wordt een onderzoek uit het Waltham Book of Human-Animal Interaction beschreven waarin kinderen een beter zelf beeld ontwikkelden doordat ze 9 maanden met een huisdier in de klas hadden gestudeerd.

 

10. Dieren kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van beweging van het kind

Het vasthouden en knuffelen van een dier vraagt veel van de fijne motoriek van een kind. Door tast kunnen ze de verschillende structuren van de huid van een dier voelen. Bij dieren met een vacht, is de rug zacht, maar zijn de zooltjes ruw en hiernaar voelen kan de tast van het kind stimuleren. Daarnaast moeten dieren op een bepaalde manier vast gehouden worden (niet te hard knijpen et cetera) waardoor een kind dit soort bewegingen leert maken.

Bij dieren die uitgelaten moeten worden of buiten kunnen spelen kan het hebben van een huisdier er ook voor zorgen dat een kind meer gaat bewegen. Wat altijd een fijne bijeenkomst is!

 

11. Een extra voordeel van het hebben van een huisdier!

Al het bovenstaande geld ook voor de ouders, dus als de kinderen naar bed zijn, neem dan vooral ook het dier even op schoot en geniet van de liefde.

Er zijn dus veel voordelen van het hebben van huisdieren en kinderen willen er vaak graag een hebben. Maar het is belangrijk om er voor te zorgen dat hebben van een huisdier een positieve ervaring wordt en dat het dier een goed en prettig leven heeft. Ondanks dat het hebben van een huisdier het verantwoordelijkheidsgevoel van een kind versterkt, ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de ouders en zullen zij in deze het kind moeten helpen bij de verzorging.

Op de website van het LICG wordt veel informatie gegeven over het houden van huisdieren en het effect van het hebben van huisdieren. Overweeg je na het lezen van dit artikel om een huisdier te nemen, kijk dan vooral op www.licg.nl welk dier aansluit bij jullie gezin en hoe je voor deze nieuwe vriend moet zorgen. Sommige oppassers van Nanny Nina zijn heel goed met dieren en kunnen eventueel ook advies geven over het verzorgen van de dieren. Je kan zoeken naar oppassers die als superpower aangegeven hebben dat ze “dierenvriend” zijn! Ook kan je bij het plaatsen van een oproep op www.nannynina.nl aangeven dat je dieren hebt zodat een oppas die allergisch is daar rekening mee kan houden!